sunrise

Volle Evangelie Gemeente
Nij Libben

Gemeentesamenkomst
elke zondag om 10:00

Verenigingsgebouw Rode Kruis
Vegelinsweg 6b
8501 BA Joure

Het bestuur

Voorzitter: R. Waterlander
Secretaris: S. Waterlander - Feenstra
Penningmeester: H. van Gelderen

Niemand van het bestuur ontvangt beloning.

Doelstelling

Hulpverlening, evangelisatie en toerusting van de gemeenteleden.

Extra activiteit

Ondersteuning weeskinderen in Kenia.

Contactinformatie

Hinne van Gelderen
0513 - 414152

Reinhold Waterlander (voorganger)
0513- 413952

Financieel jaaroverzicht 2019

Financieel jaaroverzicht 2018

Financieel jaaroverzicht 2017

Financieel jaaroverzicht 2016

Financieel jaaroverzicht 2015

Financieel jaaroverzicht 2014

Financieel jaaroverzicht 2013

Beleidsplan

Het houden van gezinssamenkomsten, studies en bidstonden.